Wat als je een nieuw perspectief op transitie kunt ontwikkelen? Een aanpak waarmee gebiedsgerichte opgaven met een hoog ‘jullie moeten-gehalte’ niet stranden bij de voordeur, maar veranderen in gezamenlijke reis van een wijk of buurt. Daarvoor is het nodig als overheid aan te sluiten bij de zorgen van bewoners; want…

--

--

Infram

Infram werkt aan mobiliteit, ruimte, water en energie voor een mooier, duurzamer en beter Nederland. Dit doen we in opdracht van publieke en private partijen.