Infram Hydren koppelt kennis en ervaring aan techniek en innovatiekracht voor duurzame waterbouwkundige oplossingen.

Infram
Sep 11, 2020

Infram Hydren werkt met praktijkproeven aan een betere waterveiligheid.

--

--

Infram

Infram werkt aan mobiliteit, ruimte, water en energie voor een mooier, duurzamer en beter Nederland. Dit doen we in opdracht van publieke en private partijen.