Infram’s Nieuwe Normaal-journaal: over impact op afstand

Werken als online spin in het web

Door Carlijn van der Sluis en Ian van Zaanen

Infram

--

Hoe ziet een ondersteunende rol als die van projectsecretaris eruit in coronatijd? Zeker nu de ontwikkelingen van de Omgevingswet richting afronding gaan, moeten ‘onze’ projectleiders van de programmadirectie ‘Eenvoudig beter’ meer bordjes omhooghouden. Want behalve de wetgeving zelf vragen bijvoorbeeld ook het inwerkingtredingsproces en het gebruiksklaar maken van het Digitale Stelsel (DSO) veel tijd, aandacht en zorgvuldigheid. Wij ontzorgen de projectleiders daarbij, coördineren, maken planningen, notuleren en schrijven mee aan projectplannen. De bekende ‘spin in het web’-rol dus, waarbij op locatie aanwezig zijn enorm waardevol is. Op afstand betrokken blijven en voeling houden met wat er gebeurt, was wel even schakelen. Niet alleen voor ons, maar (soms) ook voor de projectleiders.

Proactief en persoonlijk
De programmadirectie Eenvoudig Beter van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) is speciaal ingericht voor de nieuwe Omgevingswet. Van daaruit lopen de lijntjes naar tal van departementen en afdelingen die de tientallen wetten op dat terrein vereenvoudigen, verbeteren en koppelen. Om de projectleider zit dus een hele ‘schil’ voor wie wij aanspreekpunt zijn. Elkaar contacten ging makkelijk in de wandelgangen, maar dat moeten we nu proactief initiëren. Dat doen we zoveel mogelijk via persoonlijke contact. Door te bellen in plaats van te mailen en op regelmatige basis ‘bijpraatmomenten’ in te plannen over de zaken die lopen. Zodat we weten wat er speelt, waar we kunnen ondersteunen en wat we in gang kunnen zetten. Maar ook om zelf in beeld te blijven en mensen ons weten te vinden. Wekelijks plannen en notuleren wij een vergadermoment waarbij alle hot-topics worden besproken. Een belangrijk moment voor de actualiteiten die ons werk raken en om de noodzakelijke verbinding te houden. Met projectleiders en andere afdelingen. En dat werkt; inmiddels hebben we een goede manier gevonden om online effectieve en efficiënte projectondersteuning te bieden.

Corona geeft implementatievertraging
Minister Van Veldhoven voor Milieu en Wonen heeft aangegeven dat de datum voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet, die stond gepland op 1 januari 2021, opschuift. Dat zit ‘m hoofdzakelijk in de tijd die gemeenten, provincies en waterschappen nodig hebben om zich goed voor te bereiden op de implementatie van de Omgevingswet. Door de hectische coronatijd komt de aanlooptijd om ermee te leren werken onder druk te staan. En ook al worden alle wetten en regels op het gebied van de fysieke leefomgeving in de nieuwe wet vereenvoudigd, de implementatie ervan is natuurlijk geen plug-and-play verhaal. De nieuwe door de minister beoogde datum voor de inwerkingtreding (1 januari 2022) moet nog in het parlement worden bekrachtigd. Met de val van het kabinet en met het oog op de Tweede Kamer verkiezingen in maart 2021, wordt het nog een hele klus om een datum voor inwerkingtreding via beide Kamers tijdig vast te stellen. Wij blijven ondertussen doorwerken, zodat de trein die al op de rails staat straks vlot verder kan rijden.

Meer weten over het werk van Infram? Kijk op www.infram.nl

Infram zet zich in voor het reduceren van CO2, zie https://www.infram.nl/co2-prestatieladder

--

--

Infram

Infram werkt aan mobiliteit, ruimte, water en energie voor een mooier, duurzamer en beter Nederland. Dit doen we in opdracht van publieke en private partijen.